Нормативні державні документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
     1.   Конвенція про права дитини
     2.   Про права інвалідів
     3.   Загальна декларація прав людини (рос/укр)
     4.   План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006-2015 роках
     5.   Європейська соціальна хартія (переглянута) (ЕТ5 N 163) (укр/рос)
     6.   Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996 № ЕТ5 N 163
     7.   Закон України «Про освіту» (№1144-12 із змінами від 04.06.91);
     8.   Закон України «Про дошкільну освіту» (№ 2628-111 від 11.07.2001)   
     9.    Закон України «Про загальну середню освіту» (№ 651-ХІУ від 13.05.1999)
     10.  Закон України «Про вищу освіту» (№ 2984-111 від 17.01.2002)
     11.  Закон України «Про професійно-технічну освіту» (№ 103/98 від 10.02.1998)
     12. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010)
     13.   Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (№ 4213-УІ від 22.12.2011)
     14.  Закон України «Про реабілітацію» (№ 2961-ІУ від 6 жовтня 2005 року);
     15.   Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року №1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інваліді".
     16.   Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№926/2010 від 30 вересня 2010 р.);
     17.  Указ Президента України «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 588/2011 від 19 травня 2011 р.;
     18.  План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України №1482-р від 03.12.2009);
     19.  Наказ МОН План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки (№855 від 11.09.2009);
     20.  Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна» (Постанова Кабінету Міністрів України №784 від 29.07.2009 із змінами);
     21.    Наказ МОН Концепція розвитку інклюзивної освіти (№912 від 01.10.2010);
     22.   Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011);
     23.   Введення навчального предмету «Українська жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Наказ Міністерства і науки України №852 від 11.09.2009);
     24.  Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-456 від 18.06.2012);
     25.   Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України №1224 від 09.12.2010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за N91412/18707.;
     26.   Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №623/61 від 23.06.11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 грудня 2011 р. за №1407/20145);
     27.   Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012) ;
     28.   Інструктивно-методичний лист «Організація психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-529 від 26.07.12);
     29.   НАКАЗ МОН Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр (№ 920 від 16.08.2012)
     30.   Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні Наказ МОН (№ 512 від 15.05.13 року)
     31.   Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій (Наказ Міністерства освіти і науки України №680 від 04.06.2013)
     32.  Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (від 25.06.2013 року №344/2013)
     33.    Наказ МОН Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року (№ 1034 від 23.07.2013)
     34.   Постанова КМУ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (№ 607 від 21 серпня 2013 р.)
     35. НАКАЗ МОН Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, утому числі дітей-інвалідів (№768 ВІД 14.06.2013)
     36.   Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) (Наказ МОН № 80 від 28.01.14 року)
     37.    Наказ Міністерства «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» (№ 44 від 23.01.2015)
     38.   Наказ МОН України «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669 (№ 104/52 від 06.02.2015)
     39.  Наказ МОН "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами 8 загальноосвітньому просторі" (№ 1436 від 31.12.2015)
     40.   Лист МОН України Про доповнення до Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році (№ 1/9-28 від 19.01.2016)
41. Постановлення КМУ 09.08.2017 №588 « Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
42. Постановлення КМУ 09.08.2017 №545 «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр»
43. Закон України «2053 – VIII 23.05.2017 «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» 
44. Наказ МОН 14.07.2017 №1040 «Про внесення доповнень до переліку навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»
45. Лист МОН 10.01.2017 №1/9 – 2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»
46. Наказ МОН 25.06.2018 №693 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"
47. Наказ МОН 12.06.2018 №627 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"
48.  Наказ МОН 08.06.2018 №609 "Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної, середньої та дошкільної освіти".
49.  Наказ МОН 22.03.2018 №271 "Про затвердження примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного  обладнання для спеціальних закладів освіти"
50.  Наказ МОН 23.04.2018 №414 "Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти".
51.  Наказ МОН 26.07.2018 №815 "Про внесення змін до наказу МОН від 12.06.2018 №627.
52.  Наказ МОН 01.02.2018 №90 "Про внесення змін до наказу МОН 06.12.2010 №1205"
53. Лист МОН 06.08.2018 №1/9-485 "Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 н.р.
54. Лист МОН 07.08.2018 №1/9 - 487 "Про пріорітетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти України"
55. Лист МОН 05.09.2018 №1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"
56. Інформаційне повідомлення МОН №б/н від 13.06.2018 "Про розроблення індивідуальних навчальних планів для дітей, які навчаються за індивідуальною та інклюзивною формами навчання"

Немає коментарів:

Дописати коментар