"Рекомендуємо ознайомитись"(друковані надходження)

1А.А. Колупаєва. Основи інклюзивної освіти.

Серія «Інклюзивна освіта» Київ – 2012р.
У навчально-методичному посібнику (307 сторінок, 12 розділів) представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні засади інклюзивної освіти.
Висвітлюються питання диференційного викладання та оцінювання навчальних досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі; адаптації/модифікації курикулуму й методик викладання; розроблення індивідуальних навчальних планів та програм для дітей з особливими освітніми потребами; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками учнів з інклюзивною формою навчання.
Для поглибленого вивчення питання пропонується цілий розділ «корисні ресурси» (стор.176-304), які складають сучасні наукові матеріали зарубіжних вчених.
2. А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко «Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка.» 
Серія «Інклюзивна освіта» (Путівник для педагогів) Київ – 2010р.
Навчально-методичні матеріли висвітлюють особливості розвитку навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку (порушенням слуху, зору,дітей з церебральним паралічем), методичні рекомендації та модифікації навчального середовища; прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в  інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу, специфіку роботи з батьками і фахівцями закладу.
Спеціальний розділ «Корисні ресурси» сприяє удосконаленню інклюзивної практики( стор.52-88)
 3. А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук
«Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання».
Серія «Інклюзивна освіта». Київ – 2011р.
Зміст посібника складають науково-теоретичні та методичні матеріали, концептуальні засади інклюзивної освіти, практичні аспекти її впровадження в навчальний простір загальноосвітніх закладів, питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Особливо цікаві розділи:
III. «Діти з особливими освітніми потребами» (їх класифікація).
IV. «Проблеми родинного виховання. Батьки та інклюзія».
V. «Розроблення індивідуального навчального плану (ІНП), оцінювання. Компоненти ІНП. 
VI «Корекційно – розвивальна робота як складова інклюзивного  навчання».

 Як дуже  важливий   додаток до посібника  - розділ « Корисні ресуси (стр. 115-242) (Рекомендовані методичні поради Джуді Рупарта). В цьому розділі  - методи і підходи до самостійного планування та реалізації навчального процесу дітей  з особливими потребами в інклюзивному класі:
·      загальна модель навчального процесу ;
·      засади і принципи організації ;
·      підходи до викладання;
·      планування діяльності;
·      акомодації-модифікації;
·      практичні поради спеціаліста.
4. Канадський центр досліджень з питань інвалідів.
« Планування спрямоване на кожного учня : посібник розроблення  та впровадження індивідуальних навчальних планів»
Досвід провінції Манітоба – 2012р.
Даний посібник адресований педагогам і членам команд підтримки учнів інклюзивних класів. Він складається з трьох розділів (стр.7-56) і додатків (стр.57-85).
В основних розділах –
·      огляд технології індивідуального планування;
·      склад команди підтримки учня;
·      види підтримки учнів;
·      документування плану роботи (ІНП);
·      огляд процесу індивідуального планування.
5. Під загальною редакцією А.А. Колупаєвої. «Путівник для батьків дітей з особливими потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах». Серія «Інклюзивна освіта» ТОВ ВПЦ «Літопис – XX -2010р.
Бібліотечка розкриває секрети і шляхи спільної діяльності школи і батьків дітей з особливими потребами різних нозологій (кожна книжечка присвячена проблемам навчання і виховання в сім’ї дітей з різними вадами психофізичного розвитку).
Цей «путівник» буде цікавим не тільки батькам, а й педагогам класів інклюзивного напрямку.
6. Інститут  спеціальної педагогіки АПН України.
За редакцією В.І. Бондар, В.В. Засенко, В.В. Тарасун «Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом». Київ-2006р.

Том I «Формування передумов навчально-пізнавальної діяльності дітей з аутизмом».
Том II «Напрями психотерапевтичного впливу на особистісний розвиток дітей з аутизмом».
У посібнику представлено цілісну  психолого-педагогічну систему засобів діагностики та шляхи включення дітей з аутизмом в освітнє середовище та соціум.  Том I присвячений розробці інноваційних технологій розвитку пізнавальної діяльності дітей з аутизмом, сомато-сенсерному розвитку, формуванню інтелектуальних навичок читання і письма, базових комунікативних навичок, вмінню орієнтуватись у довкіллі (273 сторінки).  Том II присвячено психотерапевтичним напрямом розвитку особистості дітей з аутизмом: музичній, ігровій та поведінковій терапії. (249 сторінок)
Даний двотомник цінний ще й тим, що в обох посібниках є широкий перелік посилань на друковані видання видатних учених з проблеми дитячого аутизму (Iй том – 29 видань, IIй том – 36 видань).
Періодичні видання:
1. «Дитина з особливими потребами». (Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота.)
    №1. Січень 2015р.
Н.А. Ткаченко «Інклюзивне навчання»
В даній статті автор зупиняється на питаннях:
•     визначення поняття «інклюзія»;
•     пріоритетні напрями роботи;
•     застосування психолого-педагогічного супроводу учня; (його форми)
•     тісний зв’язок шкіл з інклюзивним навчанням і спеціальних загальноосвітніх закладів у виробленні спільних методик і шляхів удосконалення корекційно-реабілітаційних процесів навчального простору.
2.  №1. Січень 2015р.
Л.О. Дубейко «Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі».

Стаття цікава для учителів-початківців інклюзивних класів. Авторка надає ряд цікавих і корисних порад практичного застосування методик корекційного викладання основ наук у класах з інклюзивною формою навчання.  
3.   №4 Квітень 2015р.
Н.В. Тарасенко «Особливості розвитку соціальності школярів в умовах інклюзивної освіти».
     В статті:
·        знайомство з нормативними документами щодо становлення інклюзивної освіти в Україні;
·        історичний шлях розвитку інклюзивної освіти;
·        характеристики інклюзивного освітнього простору;
·        тлумачення поняття «соціальність» та її складових;
·        рівні розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти;
·        форми, засоби, методи роботи щодо розвитку соціальності учнів;
·        набуття соціального досвіду.
4. №5 Травень 2015р. О.Волошин «Роль асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання»

В статті порушено питання загальних обов’язків асистента учителя, його взаємодія з учителем (учителями) класу та групою підтримки учня з особливими освітніми потребами. Ця стаття також допоможе адміністрації школи у складанні посадового сертифікату асистента учителя.
5. №6 Червень 2015р. Т.В. Суровцева «Інклюзивна освіта в ДНЗ».
Дана стаття зацікавить як керівників ДНЗ, так і робітників дитячих закладів, батьків дітей з особливими потребами дошкільного віку.
Автор дуже ретельно описує функціонал робітників, їх завдання і практичні дії на заняттях з особливими вихованцями.
6. №7 Липень 2015р. Н.М. Горіна «Поради користувачам слухових апаратів». (Матеріал для батьків, які мають дітей з вадами слуху, та вчителів шкіл).
Підняті питання:
-          адаптація до слухового апарату;;
-          вірний підбір апаратів;
-          правила користування, догляд.
7. №2. Лютий 2016р. М.О. Трохимчук «Інклюзивна освіта як модель соціального устрою».

В статті порушені питання:
-          сутність форм навчання;
-          мейнстримінг;
-          інтеграція;
-          інклюзивна освіта;
-          основні цінності інклюзивної освіти;
-          переваги інклюзивної освіти;
-          форми інклюзивної освіти;
-          ефективність процесу інклюзивної освіти.
8. О.О. Андрущенко «Організація інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі»
-          завдання інклюзивної освіти в ДНЗ;
-          принципи інклюзивного простору в ДНЗ;
-          мета створення інклюзивних груп;
-          приймання дітей до інклюзивних груп;
-          необхідні умови результативної роботи.
9. №3. Березень 2016р. Л.І. Корсунська, А.О. Шаповал «Особливості роботи з батьками в умовах інклюзивного закладу».
Стаття присвячена ефективним формам роботи з батьками учнів з особливими потребами.
Родинні зустрічі в закладі:
-          етапи підготовки;
-          змістовна лінія реалізації;
-          практичні форми роботи на зустрічах;
-          форми консультацій для батьків;
-          участь дітей в роботі з батьками.
10. №5 Травень 2016р. В.Ю. Лагодюк «Організаційно-педпгогічні умови інтеграції дітей із особливими потребами в загальноосвітній простір».
Стаття охоплює широкий спектр роботи діяльності адміністрації і педагогічного колективу закладу в організації інклюзивного простру в закладі.
11. Л.В. Тараскіна «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами».
Семінар – практикум для педагогів закладу в умовах впровадження інклюзивної моделі навчання.
12. Н.В. Тарасенко «Соціально-педагогічний підхід до формування дитячого колективу в умовах інклюзивного закладу».
Стаття присвячена проблемам у створенні дитячого колективу в закладі освіти з інклюзивною формою навчання.
-          визначення поняття «Колектив»;

-          аспекти характеристик колективу;
-          необхідні умови для створення дитячого колективу;
-          алгоритм подолання проблеми;
-          основні принципи формування дитячого колективу;
-          практичні вправи.
13. №7. Липень 2016р. І.О. Калініченко « Інклюзивна освіта. Теорія і практика».
Стаття присвячена проблемам пошуку шляхів оптимізації процесу освіти дітей з порушенням психофізичного розвитку.
14. Н.В. Тарасенко. «Формування здорового способу життя дітей в умовах інклюзивного закладу».
Стаття порушує актуальність  проблеми пошуку ефективних шляхів збереження та формування здорового способу життя дітей з психофізичними розладами:
·         визначення здоров’я;
·         складові здоров’я;
·         методи формування здорового способу життя;
·         квести та театралізовані постанови.
15. №10. Жовтень 2016р. К.С. Волкова «підготовка вчителів до роботи в інклюзивному закладі».
У статті запропоновано форми і методи підготовки загальноосвітнього закладу до введення у практику роботи інклюзивного навчання :
·         підготовка класного колективу;
·         підготовка батьків;
·         професійна підготовка вчителів;
·         розробка критеріїв оцінювання.
16. О.М.Задворнова «Особливості організації навчання та виховання дітей в інклюзивному закладі».
Стаття порушує питання особливостей психокорекційної роботи з гіперактивними  дітьми, вказує напрями роботи з батьками дітей з ГРДВ.
17. І.В. Юхіьуць "Структура і молоді системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному закладі". (Рівне. РОІППО. 2012)
 Зміст посібника складає опис системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, схеми і моделі роботи з "особливими дітьми". Посібник містить також методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання з досвіду роботи КЗО "Багатопрофільний навчально-реабілфтаційний центр" Дніпровської облради.
18. "Актуальні питання корекційної освіти" Збірник наукових праць. Том I і II. (Кам'янець - Подільський - 2017).
У даному збірнику висвітлені актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти, особливості організації та проведення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.
19. Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, Ю.М. Найда
"Асистент учителя в інклюзивному класі" (Навчально-методичний посібник) Київ-2015
В даному збірнику висвітлені питання:
   · особливості організації НВП в інклюзивному класі;
   · диференціація викладання;
   · оцінювання навчальних результатів;
   · командний підхід в інклюзивному навчанні;
   · практика спільного викладання;
 · особливості педагогічної підтримки та психологічного супроводу учнів з ООП в інклюзивному просторі навчального закладу.
20. Тамара Сак "Організація співпраці в інклюзивному класі" (Особлива дитина. Навчання і виховання" №4 2013р.)
Автором представлено моделі навчальної діяльності учнів інклюзивного класу, визначено психологічні і педагогічні умови формування співпраці учасників навчально-виховного процесу.
21.  Тамара Сак "Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі" (Особлива дитина. Навчання і виховання №4 2014р.)
У статті визначені психолого-педагогічні умови формування мотивації до навчання учнів з ООП в інклюзивному класі. Представлено напрям розвитку пізнавальної сфери, реалізацію корекційно-розвивальних завдань навчання.
22. Оксана Федоренко. "У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання - дітей з порушенням слуху" (Особлива дитина. Навчання і виховання. №2 2013р.)
У статті розглянутий досвід успішного впровадження інклюзивної освіти у Великобританії, США, Португалії, Австралії та інших країнах.
23. Оксана Федоренко "Особливості впровадження технологій спільного викладання у процес навчання учнів з порушенням слуху" (Особлива дитина. Навчання і виховання №4 2014р.)
В статті висвітлені особливості спільної співпраці викладачів на уроках з нечуючими дітьми. Розкрито мету, зміст та особливості реалізації спільної педагогічної діяльності двох педагогів в Єдиному навчальному просторі, прокоментовані найбільш поширені моделі співвикладання.
24. Н.В. Заєркова, А.О. Трейтяк. "Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків. Київ - 2016р.
Мета посібника - відповісти на основні запитання про впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають у педагогів і батьків: зарахування дітей з ООП до навчального закладу, що таке універсальний дизайн і розумне пристосування, особливості організації НВП в інклюзивному закладі, обов'язки і функції асистента учителя та інших фахівців команди підтримки учня з ООП, розділи індивідуальної програми розвитку (ІПР) тощо.
25. Н.З. Софій "Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами (Видавництво "Плеяди". Київ-2015р.)
Методичний посібник містить загальну інформацію про структуру індивідуальної програми розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Посібник дуже корисний фахівцям інклюзивної освіти та батьків дітей з ООП.

Немає коментарів:

Дописати коментар