Перелік документів до ІНП на кожного учня

Перелік документів до індивідуального навчального плану (ІНП) і індивідуальної

програми розвитку(ІПР) учня інклюзивної форми навчання:

1. Наказ по школі про відкриття інклюзивного класу.
2. Розподіл робочого навантаження(наказ по школі).
3. Робочий навчальний план.
4. Склад робочої групи (персонально).
5. Відомості про учня:
5.1. Персональна картка учня (з особової справи).
5.2. Витяг з протоколу ПМПК.
5.3. Анамнестичні відомості (витяг з медичної картки про стан здоров’я). Заповнює
шкільний лікар/.
5.4.  Результати навчальних досягнень за попередні роки навчання.
5.5.  Індивідуальна програма розвитку( на окремому бланку).
5.6.  Діагностична карта розвитку учня(заповнює психолог).
5.7.   Характеристика рівня розвитку учня (когнітивні уміння і навички. Дослідження
під час навчання і занять поза класом). /Складається психологом з відомостей учителів
вихователів, батьків/.
6. Модифікація і адаптація( на бланку)./3а необхідністю -зміна навчальних програм/.
7.  Цілепокладання.
7.1. Загальна мета.
7.2. Узагальнені результати оцінки.
7.3. Довготермінові і короткотермінові цілі і завдання.
7.4. Пріоритети навчання.
7.5.  Індикатори досягнень. П 7.1. -7.5. -на спеціальних бланках/.
 8.     Очікуваі результати індивідуальної програми розвитку./Складається кожним
членом групи підтримки.
8.1. Інформація про прогрес дитини (на спеціальному бланку).
 9.   Побажання батьків (бланк).
10. План засідань консультаційної групи на рік.
11.  Посадові обов’язки асистента учителя і членів групи підтримки.
12.  План роботи корекційних педагогів, психолога.
13. Журнал протоколів засідань групи підтримки.
14.  Звіти, аналітичні матеріали, на кінець семестру, навчального року.
15.  Портфоліо учня.
16.  Накази по школі про результативність роботи педколективу в інклюзивному класі.

Немає коментарів:

Дописати коментар