Орієнтовні схеми і форми планування роботи


Орієнтовна форма плану корекційної роботи  
учня_____ класу _______________ школи__________________________
    
№ з/п
Зміст розвиткових завдань
Способи, техніки, методи діяльності
Дата
Аналітичні примітки
І. Розвиток інваріантних дій та операцій
1.
 Формування (розвиток)  навчальних навиків (здібностей):
 Загальні здібності:
- сприймання;
-  уважність;
-  м’ять;
-  мислення;
-  уява;
-  мовлення;
 Спеціальні здібності:
-  математичні;
-  лінгвістичні
 Формування одних і тих же  умінь в різних ситуаціях.
 Відповіді на питання.
 Робота з сюжетними  малюнками.
 Логічні вправи.
 Роздаткові таблиці.
 Ігрова діяльність.
2.
 Ступень сформованості  інваріантних дій та операцій:
      -  Аналізу
      -  Синтезу
      -  Узагальнення
 Прийоми організації  самостійної діяльності
3.
 Методики розвитку дій та  операцій:
 а) Перцептивний рівень.
 б) Мнестичний рівень.
 в)  Інтелектуальний рівень (зорове  (слухове) сприймання)
 Робота з роздатковим  дидактичним матеріалом.  Логічні вправи, ігри.  Аналітико-синтетична  діяльність.
ІІ. Сомато-сенсорний розвиток
1.
 Розвиток:
 А) Когнітивних процесів
 Б) Емоційних процесів.
 В) Регулятивних процесів
 Ігрова діяльність.
 Пояснення учителя.
 Відповіді на питання.
 Письмові завдання.
2.
 Методики розвитку дій та  операцій.
1) Діагностика уваги.
2) Переключення уваги.
3) Зорове сприймання, аналогії
4) Слухове сприймання.
5) Тактильне сприймання.
6) Емоційна сфера.
7) Рухова сфера.
 Ігри. Логічні вправи.  Аналітично-синтетична  діяльність.
 Звукові вправи.
 Розвиток пам’яті.
 Розвиток уваги.
 Імітація
ІІІ. Формування і розвиток інтелектуальних навичок
1.
 (А). Усно-мовленнєва форма
 (Б). Писемно-мовленнєва форма
 1). Навички читання:
- розуміння прочитаного;
- швидкість читання;
- об’єм прочитаного;
- складність тексту;
 2). Навички письма:
- диктанти, відтворення тексту;
- переписування тексту
 Читання слів, текстів
 Логічні завдання
 Аналітично-синтетична  діяльність.
IV. Формування базових комунікативних навичок
(Форми взаємодії і способи комунікації)
1.
 Потреба (нові враження,  підтримка  почуття до людини,  визнання)  Виховання емоцій
2.
 Мотиви (особистісні, ділові,  пізнавальні)  Прищеплювання  мотиваційних потреб
3.
 Форми спілкування (ділове,  ситуативне, особистісно-  емоційне).
 Засоби спілкування (вербальні,  невербальні)
 Дослідження стану  комунікації.
 Ігрова практика
4.
 Дослідження провідної форми  спілкування
 - аналіз емоцій;
 - аналіз дискомфорту;
 - аналіз соціальних взаємодій
 Анкета, протокол.
 Дослідження.
5.
 Ігрова діяльність на розвиток  комунікативних функцій.  Логічні, рольові ігри.
 Мотиваційні вправи
V. Формування базових умінь орієнтації у довкіллі
1.
 Виконання дієслівних інструкцій:  (виконання усних (письмових)  завдань.
 Завдання поступово  ускладнюються.
 Команди, інструкції.
 Розвиток уваги, зібраності.
2.
 Уміння орієнтуватися в світі  людей
 а) розпізнавання професій;
 б) будова тіла;
 в) функції тіла;
 емоції людини;
 встановлювання контактів.
VІ. Підсумкові заняття. Повторення. Закріплення.
Немає коментарів:

Дописати коментар