четвер, 19 жовтня 2017 р.

Інтегроване навчання в умовах школи-інтернату "Джерело"


В КЗ «ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР триває експеримент «Інтегроване навчання дітей з ООП в умовах загальноосвітніх класів», в яких навчаються учні з вадами слуху та порушеннями опорно-рухового апарату.
            У ході експерименту командою педагогів, яка опікується інклюзивним та інтегрованим навчанням, Аушевим С.П., Шокарєвою О.Є., Драєвською С.А., Жуком О.А., Шаповаловою Н.Л.:

·  розроблено механізм надання учням, які потребують особливої педагогічної корекції, психолого-педагогічних, медичних послуг та соціально-психологічного супроводу;

·  впроваджено в практику роботи інноваційні навчальні методики, невід’ємною складовою яких є система реабілітаційних заходів;
·  підготовлено методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо використання інноваційних технологій інклюзивного навчання;
·  проведено моніторинг результативності структурно-функціональної моделі інклюзивного навчання;
·  апробовано системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються за інклюзивною формою;
·  проведено круглі столи, науково-практичні семінари, конференції, інформаційні кампанії з питань інклюзивної освіти, зокрема координації зусиль школи, сім’ї, громадськості щодо її впровадження.
           Наразі, педагоги, які надають послуги дітям з інклюзивною формою навчання прийшли до висновку, що саме добре знання специфічних методів роботи та вміння фахово організувати корекційно-педагогічне середовище дозволили значно покращити результати навчальної діяльності учнів та сприяли успішному включенню дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітнє середовище.
Участь "Джерела" у Міжнародній конференції "Педагогіка Монтессорі: Освіта для Життя"

       Педагогіка видатного італійського вченого Марії Монтессорі, як справедливо стверджують, «завоювала увесь світ». У світовому педагогічному досвіді не було і немає такого органічного поєднання різних знань, як у розробленій нею технології. Своє  визнання технологія Марії  Монтессорі здобула завдяки гуманістичному підходу у вихованні і навчанні дітей, вірі у безмежні можливості розвитку дитини, опорі на її самостійність та індивідуальність.
Значне поширення методу Монтессорі  відбувається і в нашій країні. З цією метою була організована Міжнарождна конференція «Педагогіка Монтессорі: Освіта для Життя», у якій активними учасниками були і педагоги «Джерела».
  Цю міжнародну зустріч однодумців організували керівники  Всеукраїнської Асоціації  Монтессорі-вчителів (ВАМВ): Борис Жебровський та Тетяна Михальчук. Ассоціація Монтессорі-вчителів розпочала свою діяльність 20 років тому з метою популяризації педагогічної системи Марії Монтессорі  та надання всілякого сприяння впровадженню методу Монтессорі в роботу навчально-виховних закладів України.
 Для проведення конференції  були запрошені міжнародно визнані  Монтессорі-педагоги та експерти у сфері розвитку дітей:
    Марша Стенсел (США), Джині Кусак (США), Джоанна Маген (Польща)
 Елізабет Маттяйссен (Нідерланди), Вард Ван де Фяйфер (Нідерланди), Олена Науменко (Китай), Юлія Шевченко (Польща), Наталія Прибильська (Україна), Марина Родненок (Україна), Ірина Кагаловська (Україна).
      Програма конференції передбачала різноманітні заходи для адміністраторів, учителів та батьківської Монтессорі-спільноти України.

Делегати мали змогу відвідати Монтессорі-заклади та майданчики м. Києва, долучитися до дискусій, семінарів та майстер-класів, де міжнародно визнані Монтессорі-педагоги та експерти у сфері розвитку дітей здійснювали обмін думками та досвідом, обговорювали  сучасні дослідження практичного застосування методики Монтессорі вдома та в освітньо-виховних закладах.

    Ця конференція надала змогу  не тільки збагатити свої знання та розширити свою свідомість, але й подарувала   незамінну можливість ближче познайомитись з фахівцями, поринути у сферу професійного спілкування колег, знайти нових друзів та надалі з натхненням удосконалювати свою професійну діяльність.


середа, 18 жовтня 2017 р.

 Соціальна і життєва практика учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі КЗ «ЗСЗШІ «Джерело»
 
Проблема інвалідності з дитинства і дискримінації таких осіб, в сенсі отримання ними повноцінної освіти, є однією з найбільш гострих у соціальній програмі нашого суспільства. Програма комплексної реабілітації дітей з психофізичними вадами, включення їх в широкий інклюзивний простір навчальних закладів, створення умов для досягнення кожною дитиною максимально можливої корекції та компенсації окремих чи комбінованих дефектів відзеркалена в комплексному перспективному плані КЗ «ЗСЗШІ «Джерело», це: «Розвиток і становлення форм і методів інклюзивної освіти закладу на 2012-2017 р.р.»  
У цій царині протягом п’яти років педагогічним колективом школи були виконані основні завдання:
Детальніше :
1. Проведений моніторинг результативності структурно-функціональних моделей інклюзивного навчання в умовах корекційної роботи експериментальних навчальних закладів різних типів в Україні.
2. Здійснено детальне вивчення нормативно-правової бази експериментальних навчально-реабілітаційних закладів, аналіз їх планів, програм, інших структурних складових щодо дослідження загальної функціональної моделі інклюзивного навчання.
3. Створена структурна модель функціонування закладу в умовах широкої інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір школи.

4. Відповідно до запитів соціуму, узгоджені дії педагогічних, методологічних, соціальних і медичних служб школи по виконанню корекційних програм розвитку дітей з вадами у розвитку.
5. Апробовані системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються за інклюзивною формою.
6. Створені умови для всебічного відновлення та зміцнення здоров’я дітей, та для максимально можливої компенсації вад психофізичного розвитку.

7. Запроваджені постійнодіючі семінари з питань інклюзивної освіти для педагогів і батьків.
8. Поповнена матеріально-технічна база для інклюзивної освіти в закладі.
9. Завдяки співпраці з інститутом спеціальної педагогіки АНП України та вищими навчальними закладами міста, створена бібліотека інклюзивного навчання.
10. Розроблена система планування корекційної роботи:
- корекційні програми розвитку;
- індивідуальні навчальні плани;
- програми по запобіганню виникнення неуспішності учня;
- плани роботи з розвитку слухового сприймання та мовлення;
- плани засідань консультаційних груп;
- сплановані довготермінові та короткострокові цілі корекційної роботи для кожного учня;
- обговорені і введені в дію індикатори досягнень учнів, інструменти оцінювання, інклюзивні стратегії і матеріали, посадові інструкції учасників інклюзивного навчання.
11. Протягом звітного періоду проведено 4 «круглих столів» за участю шкільних дефектологів та фахівців закладу вищої освіти, науково-практичні семінари-практикуми, більш 20-ти засідань консультативної групи підтримки дітей-інвалідів (по 4-5 засідань в рік).
12. Учасниками групи інклюзивної освіти накопичені науково-експериментальні розробки інноваційно-організаційних підходів для розвитку життєвих компетенцій у навчанні дітей-інвалідів способом самореабілітації, та розвитку їх громадянської активності та підвищення соціального статусу.

Під час п’ятирічної експериментально-пошукової роботи педагогами «Джерела» апробовані основні критерії ефективності реабілітаційних заходів:
- програмно-цивільне забезпечення всіх суб’єктів реабілітаційного простору;
- реалізація діагностичних методик (педагогічних, медичних, психологічних), спрямованих на виявлення порушень у розвитку дитини;
- залучення фахівців різних галузей до участі у творчих групах, семінарах-практикумах, пед читання;
- моніторинг комплексного оцінювання сім’ї, інструментарію для подальшої допомоги батькам, у яких росте дитина з психофізичними вадами;
- відстеження результативності роботи спеціалістів корекційно-розвивального процесу;
- кожного року підлягала аналізу результативність загальної роботи і знаходила узагальнення в ряді шкільних наказів стосовно результатів діяльності педагогічного колективу школи-інтернату в створенні інклюзивного простору для учнів з вадами психо-фізичного розвитку.
На основі оцінки критеріїв ефективності реабілітаційних заходів для дітей з особливими освітніми потребами, аналізу очікуваних результатів виконання 5-ти річного плану роботи (2012-2017 р.р.) розвитку інклюзивної форми навчання в закладі, спеціалістами школи розробляється план модернізації і подальшого удосконалення системи інклюзивного навчання, новітніх підходів та інноваційних заходів на наступне п’ятиріччя (2017-2022 р.р.). Така плідна праця повинна забезпечити новий ефективний крок у розвитку системи безперервної якісної освіти для осіб з особливими освітніми потребами.
Учитель-методист системи інклюзивного навчання С.П.Аушев.