Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу з учнем 5 класу інклюзивної форми навчання О. Н.
                                                               (до засідання ПМПК 08.11.16р.)
Детальне вивчення поведінки учня під час навчального процесу надало підстави вважати за необхідність використання індивідуального адаптивного підходу до форм і методів педагогічного впливу на учня.
Виявлено: запізнілий початок сензитивних етапів розвитку (мовного та сенсорного розвитку).
У зв’язку з цим у хлопця присутні такі характеристики розвитку:
-           порушення мислення та мовлення;
-           уповільнений темп вікового розвитку;
-           сповільненість швидкості сприймання і переробки навчального матеріалу;
-           зниження загальної і психологічної активності, звуження запасу знань та уявлень про навколишній світ;
-           незрілість мотиваційної сфери, логічних операцій, недостатність самоконтролю (недорозвиненість деяких форм предметної діяльності);
-           збіднення соціального розвитку і досвіду, порушення у формуванні вищих психічних функцій (дизонтогенез);
-           деформація соціальної ситуації розвитку, відносин з оточенням.
У зв’язку з цим з’являється реальна загроза "випадання" учня з навчального процесу.
В залежності від складності пропонованого матеріалу рекомендується використовувати систему модифікацій та адаптацій – зміну змісту або концептуальної  складності навчальних завдань чи зміну характеру подання матеріалу:
-           корекція завдань під конкретну дитину;
-           скорочення об'єму теми;
-           зміна темпу викладання;
-           зниження складності завдань;
-           робота за заданим алгоритмом, виконання завдань за шаблоном, планом дій, інструкцією;
-           адаптація матеріалів (додаткова наочність, індивідуальні картки тощо);
-           використання прямої (непрямої) підказки;
-           подання матеріалу частинами;
-           словникова робота (зазвичай до початку викладання матеріалу);
-           постійна мотивація заохоченням, похвалою;
-     випереджувальна підготовка вдома: (перед вивченням нового оповідання (теми) дома провести "вхід" в зміст майбутнього тексту "теми";
-           самостійне  виконання конкретної частки загальної роботи; 
-     максимальний контакт з групою;
-     постійно підтримувати реакцію учня на того, хто говирить: "Повтори, що я сказала"."Повтори, що сказав Саша, Петро..." "Повтори запитання." "Продовж розповід", тощо.
           Домашнє завдання повинно бути суто індивідуальним (бажано не скорочено у щоденнику, а розгорнуто в окремому зошиті):
а) спрощені 2-3 питання до тексту;
б) зробити малюнок до 3-х - 4-х абзаців;
в) на початку роботи по засвоєнню матеріалу опускати поки філософські та етичні характеристики змісту: більше конкретики ( Хто? Що? Коли? Куди? тощо)
 Це буде наявно збіднена інформація і спрощений підхід до навчання, але учень не «випаде» з процесу отримання знань, і  поступово сформує потрібні навички та вміння з безперечним накопиченням мовного досвіду.Немає коментарів:

Дописати коментар