четвер, 30 листопада 2017 р.

Досвід роботи «Джерела» із підтримки дітей і з синдромом Дауна

27 листопада  на базі КЗ «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів» Запорізької обласної ради департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації був проведений Всеукраїнський семінар з теми «Вплив реабілітаційного процесу на формування соціальних та побутових навичок дітей з інвалідністю». Учасниками семінару стали працівники центрів (відділень) соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та дитячих будинків-інтернатів Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей,  представники громадських організацій та батьки дітей з інвалідністю. Педагоги КЗ «ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР прийняли активну участь у підготовці та проведенні  даного заходу.
У рамках висвітлення питання «Використання передових практик та досвід роботи із підтримки дітей із синдромом Дауна та їхніх сімей» педагоги-дефектологи школи-інтернату «Джерело» Хупавка Н.М., Рилушко І.О., Рябченко Н.М. провели відкриті уроки в класах, де навчаються діти  вище зазначеної категорії.  Педагоги, які працюють з дітьми із синдромом Дауна підготували виставку робіт своїх вихованців.Презентуючи досвід роботи  колективу школи-інтернату «Джерело» з дітьми із синдромом Дауна, педагоги ще раз довели, що завдяки тісній комплексній взаємодії фахівців, які здійснюють психолого-педагогічний супровід «особливих» дітей, а також батьків, реалізуються  можливості для навчання, виховання, подальшої  соціалізації та інтеграції дітей у соціум.

четвер, 19 жовтня 2017 р.

Інтегроване навчання в умовах школи-інтернату "Джерело"


В КЗ «ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР триває експеримент «Інтегроване навчання дітей з ООП в умовах загальноосвітніх класів», в яких навчаються учні з вадами слуху та порушеннями опорно-рухового апарату.
            У ході експерименту командою педагогів, яка опікується інклюзивним та інтегрованим навчанням, Аушевим С.П., Шокарєвою О.Є., Драєвською С.А., Жуком О.А., Шаповаловою Н.Л.:

·  розроблено механізм надання учням, які потребують особливої педагогічної корекції, психолого-педагогічних, медичних послуг та соціально-психологічного супроводу;

·  впроваджено в практику роботи інноваційні навчальні методики, невід’ємною складовою яких є система реабілітаційних заходів;
·  підготовлено методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо використання інноваційних технологій інклюзивного навчання;
·  проведено моніторинг результативності структурно-функціональної моделі інклюзивного навчання;
·  апробовано системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються за інклюзивною формою;
·  проведено круглі столи, науково-практичні семінари, конференції, інформаційні кампанії з питань інклюзивної освіти, зокрема координації зусиль школи, сім’ї, громадськості щодо її впровадження.
           Наразі, педагоги, які надають послуги дітям з інклюзивною формою навчання прийшли до висновку, що саме добре знання специфічних методів роботи та вміння фахово організувати корекційно-педагогічне середовище дозволили значно покращити результати навчальної діяльності учнів та сприяли успішному включенню дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітнє середовище.
Участь "Джерела" у Міжнародній конференції "Педагогіка Монтессорі: Освіта для Життя"

       Педагогіка видатного італійського вченого Марії Монтессорі, як справедливо стверджують, «завоювала увесь світ». У світовому педагогічному досвіді не було і немає такого органічного поєднання різних знань, як у розробленій нею технології. Своє  визнання технологія Марії  Монтессорі здобула завдяки гуманістичному підходу у вихованні і навчанні дітей, вірі у безмежні можливості розвитку дитини, опорі на її самостійність та індивідуальність.
Значне поширення методу Монтессорі  відбувається і в нашій країні. З цією метою була організована Міжнарождна конференція «Педагогіка Монтессорі: Освіта для Життя», у якій активними учасниками були і педагоги «Джерела».
  Цю міжнародну зустріч однодумців організували керівники  Всеукраїнської Асоціації  Монтессорі-вчителів (ВАМВ): Борис Жебровський та Тетяна Михальчук. Ассоціація Монтессорі-вчителів розпочала свою діяльність 20 років тому з метою популяризації педагогічної системи Марії Монтессорі  та надання всілякого сприяння впровадженню методу Монтессорі в роботу навчально-виховних закладів України.
 Для проведення конференції  були запрошені міжнародно визнані  Монтессорі-педагоги та експерти у сфері розвитку дітей:
    Марша Стенсел (США), Джині Кусак (США), Джоанна Маген (Польща)
 Елізабет Маттяйссен (Нідерланди), Вард Ван де Фяйфер (Нідерланди), Олена Науменко (Китай), Юлія Шевченко (Польща), Наталія Прибильська (Україна), Марина Родненок (Україна), Ірина Кагаловська (Україна).
      Програма конференції передбачала різноманітні заходи для адміністраторів, учителів та батьківської Монтессорі-спільноти України.

Делегати мали змогу відвідати Монтессорі-заклади та майданчики м. Києва, долучитися до дискусій, семінарів та майстер-класів, де міжнародно визнані Монтессорі-педагоги та експерти у сфері розвитку дітей здійснювали обмін думками та досвідом, обговорювали  сучасні дослідження практичного застосування методики Монтессорі вдома та в освітньо-виховних закладах.

    Ця конференція надала змогу  не тільки збагатити свої знання та розширити свою свідомість, але й подарувала   незамінну можливість ближче познайомитись з фахівцями, поринути у сферу професійного спілкування колег, знайти нових друзів та надалі з натхненням удосконалювати свою професійну діяльність.


середа, 18 жовтня 2017 р.

 Соціальна і життєва практика учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі КЗ «ЗСЗШІ «Джерело»
 
Проблема інвалідності з дитинства і дискримінації таких осіб, в сенсі отримання ними повноцінної освіти, є однією з найбільш гострих у соціальній програмі нашого суспільства. Програма комплексної реабілітації дітей з психофізичними вадами, включення їх в широкий інклюзивний простір навчальних закладів, створення умов для досягнення кожною дитиною максимально можливої корекції та компенсації окремих чи комбінованих дефектів відзеркалена в комплексному перспективному плані КЗ «ЗСЗШІ «Джерело», це: «Розвиток і становлення форм і методів інклюзивної освіти закладу на 2012-2017 р.р.»  
У цій царині протягом п’яти років педагогічним колективом школи були виконані основні завдання:
Детальніше :
1. Проведений моніторинг результативності структурно-функціональних моделей інклюзивного навчання в умовах корекційної роботи експериментальних навчальних закладів різних типів в Україні.
2. Здійснено детальне вивчення нормативно-правової бази експериментальних навчально-реабілітаційних закладів, аналіз їх планів, програм, інших структурних складових щодо дослідження загальної функціональної моделі інклюзивного навчання.
3. Створена структурна модель функціонування закладу в умовах широкої інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір школи.

4. Відповідно до запитів соціуму, узгоджені дії педагогічних, методологічних, соціальних і медичних служб школи по виконанню корекційних програм розвитку дітей з вадами у розвитку.
5. Апробовані системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються за інклюзивною формою.
6. Створені умови для всебічного відновлення та зміцнення здоров’я дітей, та для максимально можливої компенсації вад психофізичного розвитку.

7. Запроваджені постійнодіючі семінари з питань інклюзивної освіти для педагогів і батьків.
8. Поповнена матеріально-технічна база для інклюзивної освіти в закладі.
9. Завдяки співпраці з інститутом спеціальної педагогіки АНП України та вищими навчальними закладами міста, створена бібліотека інклюзивного навчання.
10. Розроблена система планування корекційної роботи:
- корекційні програми розвитку;
- індивідуальні навчальні плани;
- програми по запобіганню виникнення неуспішності учня;
- плани роботи з розвитку слухового сприймання та мовлення;
- плани засідань консультаційних груп;
- сплановані довготермінові та короткострокові цілі корекційної роботи для кожного учня;
- обговорені і введені в дію індикатори досягнень учнів, інструменти оцінювання, інклюзивні стратегії і матеріали, посадові інструкції учасників інклюзивного навчання.
11. Протягом звітного періоду проведено 4 «круглих столів» за участю шкільних дефектологів та фахівців закладу вищої освіти, науково-практичні семінари-практикуми, більш 20-ти засідань консультативної групи підтримки дітей-інвалідів (по 4-5 засідань в рік).
12. Учасниками групи інклюзивної освіти накопичені науково-експериментальні розробки інноваційно-організаційних підходів для розвитку життєвих компетенцій у навчанні дітей-інвалідів способом самореабілітації, та розвитку їх громадянської активності та підвищення соціального статусу.

Під час п’ятирічної експериментально-пошукової роботи педагогами «Джерела» апробовані основні критерії ефективності реабілітаційних заходів:
- програмно-цивільне забезпечення всіх суб’єктів реабілітаційного простору;
- реалізація діагностичних методик (педагогічних, медичних, психологічних), спрямованих на виявлення порушень у розвитку дитини;
- залучення фахівців різних галузей до участі у творчих групах, семінарах-практикумах, пед читання;
- моніторинг комплексного оцінювання сім’ї, інструментарію для подальшої допомоги батькам, у яких росте дитина з психофізичними вадами;
- відстеження результативності роботи спеціалістів корекційно-розвивального процесу;
- кожного року підлягала аналізу результативність загальної роботи і знаходила узагальнення в ряді шкільних наказів стосовно результатів діяльності педагогічного колективу школи-інтернату в створенні інклюзивного простору для учнів з вадами психо-фізичного розвитку.
На основі оцінки критеріїв ефективності реабілітаційних заходів для дітей з особливими освітніми потребами, аналізу очікуваних результатів виконання 5-ти річного плану роботи (2012-2017 р.р.) розвитку інклюзивної форми навчання в закладі, спеціалістами школи розробляється план модернізації і подальшого удосконалення системи інклюзивного навчання, новітніх підходів та інноваційних заходів на наступне п’ятиріччя (2017-2022 р.р.). Така плідна праця повинна забезпечити новий ефективний крок у розвитку системи безперервної якісної освіти для осіб з особливими освітніми потребами.
Учитель-методист системи інклюзивного навчання С.П.Аушев.

пʼятниця, 22 вересня 2017 р.

Кабінет з фронтальної та індивідуальної роботи з розвитку слухового сприймання і формування навичок звуковимови у "Джерелі"

Початок навчального 2017/2018 року у КЗ ЗСЗШІ «Джерело» був ознаменований відкриттям поновленого кабінету для фронтальної і індивідуальної роботи з розвитку слухового сприймання і формування навичок звуковимови у дітей з ураженою слуховою функцією.
Важливу роль у комплектуванні кабінету необхідним обладнанням відіграв Центр слухової реабілітації «Аврора». Фахівці Центру Богданович Тетяна Володимирівна, завідуюча групи розвитку слухового сприймання та мовлення і Конюшняк Володимир Олександрович, керівник навчально-реабілітаційного відділу, ввели в експлуатацію клінічний аудіометр АD-226, робочі місця для індивідуального і колективного користування обладнані сучасними комп’ютерними комплектами і відео-аудіо супроводом, індуктивно-магнитною петлею з радіо мікрофоном та спеціальним звуковим приладдям.
Фахівці Центру провели семінар-практикум для педагогів школи та презентували слухомовний тренажер "Світ звуків I" і «Світ звуків II». Особливу увагу приділено консультації завідуючої слуховим кабінетом Аушевій Т.Г. щодо проведення аудіометричного обстеження учнів школи новітнім приладом АD-226 «Інтеракустикс» (Данія).
Завдяки плідній співпраці сурдопедагогів школи-інтернату і фахівцями «Аврора», в закладі значно розширилися можливості впровадження сучасних комп’ютерних технологій як в сегрегованих класах для нечуючих учнів так і роботі з вихованцями, батьки яких обрали інклюзивну форму отримання якісної освіти в нашому навчальному закладі.


Вчитель-дефектолог, Аушев С.П.

Обласний спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери “Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області”

Запорізька область вже не перший рік є експериментальною з питань впровадження інклюзивного навчання. Ґрунтовна підтримка у вирішенні цього напрямку здійснюється державою: дружина Президента Марина Порошенко, яка опікується інклюзивною освітою в Україні, надає освітянам велике натхнення для роботи, щоб проект інклюзивної освіти набув
якісного та швидкого включення у всіх регіонах нашої країни.
В межах реалізації Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту, за сприяння Благодійного Фонду Порошенка, 19 червня був проведений Обласний спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери “Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області”.
У тренінгу взяли участь більше двохсот освітян Запорізької області, які на 1 вересня 2017 року планують відкрити на базі своїх загальноосвітніх закладів класи з інклюзивною формою навчання. Присутніми були директори шкіл, їх заступники, вчителі, логопеди, представники психологічних служб.
Захід складався з двох частин. Перша — пленарне засідання, яке було проведене в тенетах Запорізької обласної державної адміністрації. Освітян привітали та ознайомили із законодавчою базою Кабінету Міністрів України з питань інклюзивної освіти компетентні особи в галузі освіти – голова Департаменту освіти і науки ЗОДА Озерова Т.Я.,, заступник начальника управління-начальник відділу дошкільної, загальної середньої та професійної освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Хиврич В.В., начальник відділу планово-економічної роботи, фінансового та документального забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Євтушенко М.С., в.о. ректора ЗОІППО Гура Т.Є, завідувач кафедри РПЗСЖ, к.пед.наук, доцент Лупінович С.М., старший викладач кафедри РПЗСЖ Волошина Т.А..
Після пленарної частини відбулася друга, практична, частина тренінгу, де вся педагогічна спільнота мала нагоду отримати знання та відпрацювати їх з ведучими практиками Запорізької області в галузі інклюзивного навчання.
Одним із ведучих тренерів заходу стала соціальний педагог КЗ “ЗСЗШІ “Джерело” ЗОР Обухова Наталія Олександрівна, яка разом з колегою з м. Енергодар очолила секцію практичних психологів та соціальних педагогів Запорізької області. Вона представила досвід роботи “Джерела” з теми “Соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами”. Основними питаннями, для розгляду стали: нормативна та законодавча база роботи психологічної служби в галузі інклюзивного навчання, завдання, напрямки діяльності, ведення ділової нормативної документації, алгоритм діяльності соціального педагога, робота інклюзивної команди підтримки, складання та заповнення ІПР, вибір корекційних програм, моніторинг результатів роботи, робота з учнями, батьками та педагогами.
Питання були нагальними та мали великий попит серед учасників тренінгу. Колеги цікавилися також Інтернет-ресурсами, на яких висвітлено роботу Порталу інклюзивної освіти КЗ “ЗСЗШІ “Джерело” ЗОР.  Наталія Олександрівна компетентно відповіла на всі питання колег стосовно супроводу учнів, які навчаються на інклюзивній формі навчання, презентувала досвід роботи інклюзивної команди “Джерела”.

По закінченню тренінгу  всі учасники отримали сертифікати, які особисто вручила керівник заходу, завідувач кафедри РПЗСЖ, к.пед.наук, доцент Лупінович Світлана Миколаївна. Сподіваємося, що отриманий досвід допоможе покращити рівень інклюзивної освіти у школах та суттєво підвищить ефективність навчання дітей з особливими освітніми потребами, сприятиме облаштуванню таких дітей в соціокультурному просторі, допоможе їм у самоідентифікації, самовизначенні та самореалізації з урахування їхньої індивідуальності.

Соціальний педагог,
Обухова Н.О. 

вівторок, 23 травня 2017 р.

Участь «Джерела» у Всеукраїнському навчальному семінарі – крок до удосконалення професійної майстерності педагогів.

 "Ваша віра визначає ваші дії,
 а ваші дії визначають ваші результати,
 але спочатку ви повинні повірити..."
Марк Віктор Нансен

    З метою підвищення професійної компетентності  фахівців освіти з проблеми реабілітації  дітей з обмеженнями життєдіяльності Всеукраїнська громадська організація « Інститут соціальної політики» у місці Києві організувала  4-х денний навчальний семінар, у якому активну участь приймали і педагоги  «Джерела». Головною темою обговорення були питання  ранньої  діагностики та реабілітації дітей  з порушеннями розвитку. 
Ця тема дуже актуальна, бо раннє виявлення порушень та своєчасна кваліфікаційна допомога запускає у дитини  компенсаторні можливості її головного мозку,  не минаючи  важливі для розвитку сенситивні періоди. Якісна допомога «особливим» дітям включає в себе командний підхід різних спеціалістів у галузі медицини та педагогіки, тому і до проведення семінару були залучені  науковці – практики різноманітних профілів з різних куточків країни  /Скрипник Т.В., Бавольська О.В., Вовчук М.Ф., Моісеєнко Р.О. та ін/. 
На семінарі були розглянуті питання:
-первинне обстеження дитини,
-особливості використання діагностичного матеріалу;
-подальше включення у роботу результатів діагностики.
    Продовження роботи семінару дозволило фахівцям висвітлити питання міждисциплінарного підходу щодо реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, до якого вони повинні прагнути, бо це вміння будувати єдиний  та якісний реабілітаційний простір. У нашій країні він вже почав діяти і багато сімей, у яких виникли проблеми зі здоров'ям дитини, вже отримують якісну консультативну та реабілітаційну медико – педагогічну допомогу.     Різні діячі ділилися з нами своїми знаннями, але, насамперед, це передача безумовної любові та прийняття усіх без вилучення дітей, велике прагнення допомогти їм та їх сім’ям. Полум’я сердець самовідданих людей запалює вогонь і в інших душах, спонукає до дій, і саме це допоможе зберегти та відродити нашу державу.                                                               

                                                            Драєвська Світлана, практичний психолог


пʼятниця, 19 травня 2017 р.

«На шляху до інтеграції інклюзії»: «Джерело» вивчає зарубіжний досвід

«Зробити можливою участь у житті суспільства
 дитини з особливими освітніми потребами …
Одна ідея!...Одне право!...Наш обов’язок!»
Ганс-Дітер Даммерінг
Поширення інклюзивного навчання в Україні, на даний час, спонукає всю педагогічну спільноту до виокремлення ефективних підходів у організації та впровадженні інклюзії у сучасну школу. Важливою складовою такого пошуку є вже набутий досвід європейських країн.  Саме з цією метою до нашого міста прибув Ганс-Дітер Даммерінг, почесний доктор філософії, директор Інтегративного комплексу для дітей "Kinderförderwerk" (Магдебург, Німеччина). На базі Запорізького національного університету доктор Даммерінг провів науково-практичний семінар з теми «Організація системи інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку: зарубіжний досвід». Учасниками обговорення стали науково педагогічні працівники ЗНУ, працівники психологічної служби системи освіти, педагогічні працівники ЗНЗ, ДНЗ з інклюзивною формою навчання.
Основними тезисами, які було розглянуто на семінарі стали:   досвід роботи європейських освітніх установ в контексті інклюзивної освіти; напрямки та філософія європейської моделі інклюзивного навчання; концепція інклюзивної освіти в Німеччині; структура, форми і методи роботи     Інтегративного комплексу для дітей "Kinderförderwerk" (Німеччина).
 Питання нових концепцій та підходів в освітянській спільноті завжди є актуальним. Формуючи нове освітнє середовище суспільства, педагогіка створює базове підґрунтя нової свідомості, нового способу мислення людства. Саме це впливатиме в подальшому на сприйняття та інтеграцію у суспільне життя людей з особливими потребами, їх усвідомлення себе як невід’ємної та важливої складової суспільства.
Наталія Обухова, соціальний педагог


середа, 3 травня 2017 р.

Спеціалісти школи-інтернату «Джерело» - учасники семінару Інни Сергієнко з теми «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання»

«Их нельзя изменить, но они пришли в этот мир,
 чтобы изменить нас»
І. Сергієнко, консул «Аутизм Європа»

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Даний термін робить наголос на необхідності додаткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні особливості. Спостерігаючи за розвитком таких груп дітей у побуті, соціумі, освітньому просторі, не можна не погодитися з думкою Лева Виготського: «Дитина, розвиток  якої ускладнений дефектом, не просто менш розвинена, ніж її однолітки, а розвинена інакше». Щодо цього факту, реальність полягає в тому, що при спілкуванні з дітьми з психофізичними особливостями частина людей відчуває незручність, дискомфорт, а часом і страх. Основна причина такого ставлення полягає у незнанні того, що таке порушення розвитку, як з ним жити, навчатися, розвиватися, яким чином пристосуватися до соціуму. Всі ці питання є надто актуальними для людей з аутизмом взагалі, а зокрема для дітей-аутистів.

Відносно даної проблематики, 27 квітня в Запорізькому національному університеті пройшов семінар консула організації «Аутизм Європа» Інни Сергієнко на тему «Аутизм: діагноз, сенсорна діагностика, навчання». «Аутизм Європа» – є ведучою європейською асоціацією, котра займається проблемами людей с аутизмом.  Активними слухачами семінару  стали корекційні та соціальні педагоги, психологи, викладачі вузів,  вчителі запорізьких шкіл, студенти, батьки дітей з діагнозом «аутизм».   Спеціалісти   школи-інтернату «Джерело» (психологічна служба, логопед) також мали змогу познайомитися з принципами  забезпечення освітніми послугами таких дітей.
Програма семінару була  спрямована на підготовку спеціалістів в галузі супроводу дітей-аутистів. Під час заходу йшла мова про світовий досвід у діагностиці й корекції розладу психічного стану хворого. Був розглянутий рівень проблеми в Запорізькій області.  Даний семінар є важливою низкою у формуванні професійного світогляду спеціалістів, які займаються темою аутизму. Професійний обмін досвідом із ведучими фахівцями сприяє інтеграції наукових знань у  життєвий процес навчання, виховання та соціалізації дітей з аутизмом.

Психологічна служба  школи-інтернату «Джерело»

вівторок, 4 квітня 2017 р.

Міжнародна конференція "Терапія за методом Томатиса"

25 березня  2017 року  Всеукраїнський благодійний фонд «Альтернатива. Гармонія» за сприянням Київського міського голови організував міжнародну конференцію, на яку були запрошені представники обласних, міських, районних психолого-медико-педагогічних консультацій, психологи, педагогічні працівники та батьки дітей з інвалідністю. Вона відбувалася за участю директора найбільшого аудіо-психо-фонологічного центу «Атлантис» у Бельгії  Йозефа Вервута. Ця зустріч проводилась з метою ознайомлення з роботою  АПФ центру за методом Альфреда Томатиса та впливом даної терапії  на людей. Цей метод має різні назви: «слухове навчання», «слухове збудження» або «слухова терапія». Найчастіше цю терапію використовують для  дітей з розладами різного спектру: зі слуховими проблемами, аутизмом, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна,  мовленнєвими  порушеннями, затримкою психічного розвитку. Цей метод не тільки сприяє розвитку дітей з особливими потребами у навчанні, він допомагає усім - і дітям, і дорослим, подолати труднощі депресивного стану, бар’єрів у спілкуванні та зниженні емоційного та фізичного тонусу. Під впливом цього методу у людей зростають здібності у вивченні іноземних мов, підвищується творчий потенціал. Суть терапії  Томатіса включає у себе розвиток у людей вміння слухати, що в свою чергу сприяє активізації нервової системи та мозку до сприймання та засвоєння інформації, що потрапляє з навколишнього середовища. 

Проведені Томатисом дослідження показали, що бажаного ефекту можливо досягнути  за допомогою прослуховування високочастотних звуків /низькочастотні звуки мають властивість «привласнювати» енергію людей/. Під час проведення терапії використовується записаний голос матері, музика Моцарта і Баха та Григоріаньська молитва. Усі звуки обробляються спеціальною апаратурою і прослуховуються тільки у спеціальних навушниках /високочастотний фільтр/. Це дивовижне відкриття зробив французький лікар-отоларинголог  Альфред Томатис 40 років тому. Метод Томатиса допоміг вже тисячам дітей у різних країнах. На сьогодні маленькі україньці мають реальну можливість пройти курс терапії Томатиса. У Києві розпочав свою роботу центр «Гармонія». Директор цього центру Мусиенко Оксана Ростиславовна – сертифікований специалист аудіо-психо-фонології за методом Альфреда Томатиса, готова надавати допомогу  дітям та їх батькам. Час не стоїть  місці, і від талановитих людей ми отримуємо як подарунок - новітні технології. І внашому сьогоденні багато дітей зможуть отримати необхідну допомогу та покращити якість свого життя.

понеділок, 27 лютого 2017 р.

Інклюзивна освіта – гегемон у становленні особистості з особливими освітніми потребами

        Інклюзивна освіта потребує особливих вимог до професійної та особистісної підготовки працівників психологічної служби, так як розумно вибудувана траєкторія психолого-педагогічного супроводу забезпечує ефективне включення даної освіти в навчальний процес.
       16 лютого 2017 р., під керівництвом методиста обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти О.М. Сироватко, відбувся обласний науково-методичний семінар "Психологічний, психолого-педагогічний і соціальний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми проблемами" . Семінар був організований для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти м. Запоріжжя та Запорізької області, в яких створено класи з інклюзивним навчанням (відповідно до плану роботи ЗОІППО) на 2017 н.р.
       Результативність і дієвість -  домінантні риси роботи цього лютневого семінару з інклюзивної освіти, що в черговий раз підтвердило ефективність зустрічей науковців та практиків.
          Семінар був насичений корисними теоретичними та практичними матеріалами, що нададуть змогу спеціалістам психологічної служби більш якісно супроводжувати процес інклюзивного навчання.
             Алгоритм семінару включав розмаїття питань:
- практичний аспект діяльності психологічної служби закладу освіти щодо організації супроводу інклюзивного навчання;
- структура, завдання та зміст психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням;
- організація  корекційної  роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
- соціально-педагогічний патронаж родин з дітьми з особливими освітніми потребами;
- формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, вчителів, представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

      Цей семінар надав можливість працівникам психологічної служби  збагатити свої теоретичні знання та поділитися успіхами та негараздами, які виникають у процесі супроводу інклюзивної освіти, виокремити розв’язання проблем і відчути себе співавтором гуманістичної  ідеї щодо допомоги дитині з особливими освітніми потребами в її щоденній реабілітації та адаптації з подальшою соціалізацією.

                                                практичний психолог Драєвська С.А.

неділя, 26 лютого 2017 р.

Спеціалізований тренінг "Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації"

На базі нашого навчального закладу відбувся  триденний спеціалізований тренінг, в рамках соціальної програми Марини Порошенко, «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати». Ця подія зумовлена проведенням науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області». Навчальний курс пройшли 75 працівників психолого-медико-педагогічних консультацій Запорізької області. Головною метою тренінгу було поглиблення знань щодо організаційного та корекційно-розвивального середовища дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Роль тренерів взяли на себе досвідчені та професійні майстри свого діла: доктор психологічних наук, нейропсихолог Катерина Мілютіна; головний аналітик Програми впровадження інклюзії Лариса Шевчук; доктор наук, завідувач лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом Тетяна Скрипник; огрконсультант, психолог, бізнес-тренер Аліна Мельник.
  Тренінг був збагачений знаннями практичного напрямку; він проходив не лише у руслі лекцій, а й конструктивних дискусій, з використанням  ігрових вправ, запитань та обговорень. Спеціалісти ПМПК отримали свої знання щодо складання індивідуальних програм для дітей, з урахування усіх особливостей розвитку дитини, ознайомлювались з прийомами, які дозволяють ефективно працювати з батьками особливих дітей, розглядали необхідні складові ефективного супроводу дитини з порушенням психофізичного розвитку на рівні районної та обласної ПМПК. Були інноваційні пропозиції, які змінюють звичні стереотипи у роботі психологів та дефектологів, що пропонують розглядати особливості дітей та корекційну роботу з ними під іншим фокусом. І практичний досвід підказує, що ці методи будуть працювати та давати необхідний результат. Велика вдячність організаторам тренінгу за відданість своїй справі, за якість знань, за душевну атмосферу - все це захоплює та надихає! Сподіваємось на подальшу співпрацю!


Психолог  Драєвська С.А.

четвер, 23 лютого 2017 р.

 Науково-педагогічне віче
Якщо Ви володієте знанням,
 дайте іншим запалити
 від нього свої світильники.
Т. Фулпер
Впровадження інклюзивної освіти, як нової форми навчання учнів з особливими освітніми потребами, вимагає від усієї педагогічної спільноти набуття нових знань  та реалізації їх у практичну діяльність.
Потужною інформаційно-методичною підтримкою для усіх фахівців, які включилися в процес інклюзивного навчання в Запорізькій області, - є КЗ «ЗОІППО», кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя. Під керівництвом ведучих фахівців даної кафедри Лупіновіч С.М. та Волошиної Т.А. в Запорізькій області проводяться семінари, тренінги, навчальні курси, лекції щодо професійного впровадження всіх методик та нововведень інклюзивної освіти.
  І ось вже в черговий раз, 08 лютого 2017року, під орудою старшого викладача кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Волошиної Т.А.  зібрались на обласний семінар з проблеми «Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими потребами»  фахівці та всі небайдужі до справи  навчання та вихованні дітей з особливими освітніми потребами.
Учасники семінару отримали теоретичну інформацію та практичні поради  щодо створення та запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу індивідуальної програми розвитку (ІПР) для дітей з особливими потребами.
  Активними учасниками семінару були і  працівники педагогічного колективу Запорізької школи-інтернату «Джерело»: асистент вчителя Аушев С.П. та соціальний педагог  Обухова Н.О.  Вони розширили своє коло знань з питань педагогічного та соціально-психологічного супроводу учнів з особливостями психофізичного розвитку та акцентували увагу на  ґрунтовній роботі  шкільної «команди підтримки» задля психологічної та соціальної адаптації дитини з особливими потребами.
Плідна співпраця усіх підструктур освітнього процесу щодо навчання і виховання дітей з порушеннями розвитку дає можливість більш ефективно та якісно впроваджувати нові освітні системи навчання, напрямки та технології. Після такої плідної праці, приходять на думку слова Великого митця Т. Шевченко
Учітеся, брати мої, думайте, читайте.


соціальний педагог 
школи-інтернату "Джерело"

 Обухова Н.О.