вівторок, 23 травня 2017 р.

Участь «Джерела» у Всеукраїнському навчальному семінарі – крок до удосконалення професійної майстерності педагогів.

 "Ваша віра визначає ваші дії,
 а ваші дії визначають ваші результати,
 але спочатку ви повинні повірити..."
Марк Віктор Нансен

    З метою підвищення професійної компетентності  фахівців освіти з проблеми реабілітації  дітей з обмеженнями життєдіяльності Всеукраїнська громадська організація « Інститут соціальної політики» у місці Києві організувала  4-х денний навчальний семінар, у якому активну участь приймали і педагоги  «Джерела». Головною темою обговорення були питання  ранньої  діагностики та реабілітації дітей  з порушеннями розвитку. 
Ця тема дуже актуальна, бо раннє виявлення порушень та своєчасна кваліфікаційна допомога запускає у дитини  компенсаторні можливості її головного мозку,  не минаючи  важливі для розвитку сенситивні періоди. Якісна допомога «особливим» дітям включає в себе командний підхід різних спеціалістів у галузі медицини та педагогіки, тому і до проведення семінару були залучені  науковці – практики різноманітних профілів з різних куточків країни  /Скрипник Т.В., Бавольська О.В., Вовчук М.Ф., Моісеєнко Р.О. та ін/. 
На семінарі були розглянуті питання:
-первинне обстеження дитини,
-особливості використання діагностичного матеріалу;
-подальше включення у роботу результатів діагностики.
    Продовження роботи семінару дозволило фахівцям висвітлити питання міждисциплінарного підходу щодо реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, до якого вони повинні прагнути, бо це вміння будувати єдиний  та якісний реабілітаційний простір. У нашій країні він вже почав діяти і багато сімей, у яких виникли проблеми зі здоров'ям дитини, вже отримують якісну консультативну та реабілітаційну медико – педагогічну допомогу.     Різні діячі ділилися з нами своїми знаннями, але, насамперед, це передача безумовної любові та прийняття усіх без вилучення дітей, велике прагнення допомогти їм та їх сім’ям. Полум’я сердець самовідданих людей запалює вогонь і в інших душах, спонукає до дій, і саме це допоможе зберегти та відродити нашу державу.                                                               

                                                            Драєвська Світлана, практичний психолог


пʼятниця, 19 травня 2017 р.

«На шляху до інтеграції інклюзії»: «Джерело» вивчає зарубіжний досвід

«Зробити можливою участь у житті суспільства
 дитини з особливими освітніми потребами …
Одна ідея!...Одне право!...Наш обов’язок!»
Ганс-Дітер Даммерінг
Поширення інклюзивного навчання в Україні, на даний час, спонукає всю педагогічну спільноту до виокремлення ефективних підходів у організації та впровадженні інклюзії у сучасну школу. Важливою складовою такого пошуку є вже набутий досвід європейських країн.  Саме з цією метою до нашого міста прибув Ганс-Дітер Даммерінг, почесний доктор філософії, директор Інтегративного комплексу для дітей "Kinderförderwerk" (Магдебург, Німеччина). На базі Запорізького національного університету доктор Даммерінг провів науково-практичний семінар з теми «Організація системи інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку: зарубіжний досвід». Учасниками обговорення стали науково педагогічні працівники ЗНУ, працівники психологічної служби системи освіти, педагогічні працівники ЗНЗ, ДНЗ з інклюзивною формою навчання.
Основними тезисами, які було розглянуто на семінарі стали:   досвід роботи європейських освітніх установ в контексті інклюзивної освіти; напрямки та філософія європейської моделі інклюзивного навчання; концепція інклюзивної освіти в Німеччині; структура, форми і методи роботи     Інтегративного комплексу для дітей "Kinderförderwerk" (Німеччина).
 Питання нових концепцій та підходів в освітянській спільноті завжди є актуальним. Формуючи нове освітнє середовище суспільства, педагогіка створює базове підґрунтя нової свідомості, нового способу мислення людства. Саме це впливатиме в подальшому на сприйняття та інтеграцію у суспільне життя людей з особливими потребами, їх усвідомлення себе як невід’ємної та важливої складової суспільства.
Наталія Обухова, соціальний педагог


середа, 3 травня 2017 р.

Спеціалісти школи-інтернату «Джерело» - учасники семінару Інни Сергієнко з теми «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання»

«Их нельзя изменить, но они пришли в этот мир,
 чтобы изменить нас»
І. Сергієнко, консул «Аутизм Європа»

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Даний термін робить наголос на необхідності додаткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні особливості. Спостерігаючи за розвитком таких груп дітей у побуті, соціумі, освітньому просторі, не можна не погодитися з думкою Лева Виготського: «Дитина, розвиток  якої ускладнений дефектом, не просто менш розвинена, ніж її однолітки, а розвинена інакше». Щодо цього факту, реальність полягає в тому, що при спілкуванні з дітьми з психофізичними особливостями частина людей відчуває незручність, дискомфорт, а часом і страх. Основна причина такого ставлення полягає у незнанні того, що таке порушення розвитку, як з ним жити, навчатися, розвиватися, яким чином пристосуватися до соціуму. Всі ці питання є надто актуальними для людей з аутизмом взагалі, а зокрема для дітей-аутистів.

Відносно даної проблематики, 27 квітня в Запорізькому національному університеті пройшов семінар консула організації «Аутизм Європа» Інни Сергієнко на тему «Аутизм: діагноз, сенсорна діагностика, навчання». «Аутизм Європа» – є ведучою європейською асоціацією, котра займається проблемами людей с аутизмом.  Активними слухачами семінару  стали корекційні та соціальні педагоги, психологи, викладачі вузів,  вчителі запорізьких шкіл, студенти, батьки дітей з діагнозом «аутизм».   Спеціалісти   школи-інтернату «Джерело» (психологічна служба, логопед) також мали змогу познайомитися з принципами  забезпечення освітніми послугами таких дітей.
Програма семінару була  спрямована на підготовку спеціалістів в галузі супроводу дітей-аутистів. Під час заходу йшла мова про світовий досвід у діагностиці й корекції розладу психічного стану хворого. Був розглянутий рівень проблеми в Запорізькій області.  Даний семінар є важливою низкою у формуванні професійного світогляду спеціалістів, які займаються темою аутизму. Професійний обмін досвідом із ведучими фахівцями сприяє інтеграції наукових знань у  життєвий процес навчання, виховання та соціалізації дітей з аутизмом.

Психологічна служба  школи-інтернату «Джерело»